Jótállási feltételek

10 év garancia az inverter mortorra

Hiszünk abban, hogy inverter motorral működő mosógépeink, szárítógépeink és mosogatógépeink hosszú időn keresztül segítenek Önnek tisztán és jó formában tartani ruháit, anélkül, hogy meghibásodnának. Ezért a törvényben meghatározott 1 év jótállási időn felül, további 9 év extra garanciát adunk az inverter motorra.

A 10 év garancia kizárólag az inverter motorokkal szerelt AEG mosógépek, szárítógépek, mosó-szárító gépek és mosogatógépek motorjára vonatkozik, ugyanakkor nem mentesíti a vásárlót a motorhoz kapcsolódó extra kötelezettség teljesítése során felmerülő kiszállás és munkadíj, valamint egyéb költségek megfizetése alól.

A 10 év garancia az inverter motorra csak az eredeti blokk vagy számla felmutatása esetén vehető igénybe. A 10 év garancia a vásárlás napjától számít, és az érvényesség feltétele a vásárlási bizonylat bemutatása.

A 10 év garancia az inverter motorra mindig az adott termékhez kapcsolódik, ezért a jogokat a mindenkori tulajdonos gyakorolja.

A 10 év garancia az inverter motorra a rendeltetésszerű használat mellett keletkező inverter motor meghibásodások ingyenes alkatrész biztosítását jelenti. 

A 10 év garancia az inverter motorra kizárólag az AEG márka tuljadonosa, az Electrolux Lehel Kft. által magyarországi forgalomba bocsátott és érvényes magyarországi székhellyel rendelkező cégtől vásárolt készülékekre vonatkozik. Amennyiben ezen feltételeknek és a részvételi szabályzatban foglaltaknak nem felel meg a számla, a kiterjesztett garancia érvényét veszti.

Esetleges meghibásodás, illetve további kérdések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Electrolux vevőszolgálattal, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Tel: +36 (1) 252 1773

E-mail: ugyfelszolgalat@electrolux.com

 

”10 ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA AZ INVERTER MOTORRA” – A JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI, RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

1. Az Electrolux Lehel Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1., Cégjegyzékszám: 16 09 001602, Adószám: 10566680-2-16 (a továbbiakban: „Szervező") által szervezett, 10 év inverter motor garancia promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) kizárólag az, a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő személy (továbbiakban:„Vásárló”) vehet részt, aki a Promóció 2. pontban feltüntetett időtartama alatt:

(a) kizárólag az Electrolux Lehel Kft. által magyarországi forgalomba bocsátott, és Magyarország területén kiskereskedelmi forgalomban értékesített AEG inverter motorral szerelt mosógépet, szárítógépet, mosó-szárító gépet vagy mosogatógépet (továbbiakban: ”Termék”) vásárol, és

(b) ezzel egyúttal elfogadja a jelen szabályzatban (”Szabályzat”) foglalt összes rendelkezést.

 

2. A Promóció időtartama:

(a) AEG mosógépekre, szárítógépekre és mosó-szárító gépekre: 2012. január 1-jétől visszavonásig.

(b) AEG mosogatógépekre: 2018. június 1-jétől visszavonásig.

A Promóció kizárólag ezen időtartam alatt vásárolt az 1. (a) pontban meghatározott feltételekkel rendelkező Termékre érvényes.

A 2. (a) és (b) pontban meghatározott dátum előtt vásárolt termékre benyújtott extra garancia igényt a Szervezőnek nem áll módjában  elfogadni.

A Szervező a Vásárló által megvásárolt és az 1. (a) pontban meghatározott típusú Termékre – az 1. (a) pontban meghatározott feltételek fennállása és a Termék vásárlását igazoló számla bemutatása esetén – a kötelező jótállást kiterjesztve, a vásárlás napjától számított 10 év gyártói garanciát vállal az inverter motorra, az alábbi 3. pontban rögzített jótállási feltételek szerint és mértékben.

 

 

3. Jótállási feltételek: 

(a)   A Szervező által a jelen Promóció keretében, a jogszabály alapján kötelező jótállási időn felül vállalt, speciális feltételekhez kötött, kiterjesztett idejű gyártói jótállás kizárólag a motorra vonatkozik, ugyanakkor nem mentesíti a vásárlót a motorhoz kapcsolódó jótállási kötelezettség teljesítése során felmerülő kiszállás és munka díjának valamint egyéb költségeknek a megfizetése alól. 

(b)   A 10 év inverter motor garancia nem áll fenn, ha a Szervező, vagy a javítással megbízott szervize bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, helytelen tárolás, külső hatás, (pl. túlfeszültség, villámcsapás), környezeti behatás (vegyi/kémiai hatás, pl. savas eső, vízkő stb.), eltérő környezeti feltétel (pl. fagyás, vagy káros napsugárzás miatt bekövetkezett elszíneződés), elemi kár vagy a vásárlás után keletkezett, – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból következett be. 

(c)    A Promóció időtartama alatt érvényesített extra jótállási igény teljesítése során a Szervező elsődlegesen kijavítást biztosít. A kijavításról, vagy a cseréről a Szervező az általa megbízott szerviz bevonásával önállóan dönt. A kicserélt alkatrész a Szervező tulajdonába kerül. 

(d)   A motor esetleges cseréje esetén a jótállás ideje nem indul újra. A motor meghibásodásán kívül a készülék minden egyéb alkatrészének meghibásodása esetén – beleértve a főbb alkatrészeket is – a készülékhez tartozó jótállási jegyen rögzített és a www.aeg.hu weboldalon közzétett mindenkori általános jótállási és szavatossági feltételek érvényesek. 

(e)   A Vásárló a kiterjesztett jótálláson alapuló igényét a Szervezővel szemben a számla alapján érvényesítheti. A Vásárló köteles a vásárlást igazoló blokkot, számlát (bizonylatot) a garancia teljes időtartama alatt sértetlenül, ép formában és jól olvasható módon megőrizni, és azt a garancia érvényesítésekor a Szervezőnek bemutatni. A Szervező a kiterjesztett jótállási igényt kizárólag olyan vásárlást igazoló számla vagy bizonylat kíséretében fogadja el, amelyen olvasható a vásárolt készülék modell neve, a vásárlás helyszíne, továbbá a vásárlás dátuma. 

(f)    A 10 év inverter motor garanciális igény csak a vásárlást igazoló bizonylattal együtt érvényes, mely tartalmazza a vásárlás és/vagy a szállítás dátumát is. A garanciális igényt a fogyasztó a hiba felfedezése után legfeljebb két hónapon belül köteles bejelenteni. A 10 év inverter motor garancia a tíz év lejártával – a fentiekben rögzített eltérő esetek kivételével – megszűnik, a tíz év lejártát követően bejelentett igényekre a 10 év inverter motor garancia már nem érvényes, az nem érvényesíthető.

 

4. A Vásárló a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti bizonylattal nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált bizonylat érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A Promócióban a Vásárló bizonylatának érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelés a kiterjesztett jótállási igény érvényesítésének kizáró feltétele, továbbá az ilyen Vásárlót a Szervező kizárja a Promócióból.

 

5. A fenti jótállási feltételek csak Magyarországon érvényesek, a Promócióban kizárólag a Szervező által magyarországi kereskedelmi forgalomba hozott, az 1. (a) pontnak megfelelő Termékek vesznek részt.

 

6. Egyéb feltételek

A Szabályzat feltételeinek teljesítését a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Vásárló valamilyen okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Vásárlót a Szervező a Promócióból kizárhatja.

A Szervező a Promócióval kapcsolatos változtatás jogát - a Vásárló megfelelő tájékoztatása mellett - fenntartja (különösen a Promócióban résztvevő termékek változtatásának a jogát). Amennyiben a Promóció során visszaélések vagy bármilyen olyan cselekmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező a Promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja a jelen Promóció részvételi szabályzatát.

  

Budapest, 2018. június 1.

Electrolux Lehel Kft.